לוח לשתי משאבות טבולות עם חיבור אולטרסוני/גשש טבול כולל בקר מתוכנת + מסך מגע , גיבוי בין המשאבות , הגנות למשאבות וחוסר מים , כולל עבודה במצב חירות (ופיקוד שבט לפי דרישה) רכיבים :

1. מסך מגע SAMKOON גודל "4.3

2.בקר מתוכנת 8 כניסות , 6 יציאות + כניסות ייציאות אנלוגי

3. מגן מנוע לכל משאבה

4. מגען לכל משאבה

5. ספק כוח 230 ל24VDC

6. הגנת פיקוד, בורר שלוש מצבים לכל משאבה ונורות עבודה + תקלה לכל משאבה